Våra investerare

Uppstart Malmös investerare är samtliga väletablerade och välmeriterade företagsledare verksamma i Malmöregionen. Investerarna kan var för sig eller i grupper gå in med olika former av finansiering eller delägarskap för att hjälpa ditt företag att växa. Engagemanget bygger alltid på en affärsmässighet där båda parter kan se långsiktiga förtjänstmöjligheter.

Uppstart Malmös investerare

Johan Andersson
Rune Andersson
Anders Bergstrand
Jan Barchan
Greg Dingizian
Peter Enberg
Johan Glennmo
Martin Gren
Anders Holm
Dan Magnusson
Firas Mohamad
Ljubo Mrnjavac
Spiros Mylonopoulos
Percy Nilsson
Dan Olofsson
Kent Widding Persson
Håkan Roos
Jan Söderberg
Lars Svensson
Alf Tönnesson

Ver peliculas online