Ger entreprenörer växtkraft

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro – och minskar segregation och utanförskap. Med denna övertygelse grundades Uppstart Malmö 2011 och vi lyckades snart knyta till oss ett antal starka investerare i satsningen. Idén är enkel: Uppstart Malmö vill se fler människor i arbete. För att uppnå detta hjälper vi såväl företag att komma vidare och kunna anställa fler som personer som står långt från arbetsmarknaden att få chansen till ett arbete.

danolof

Vår modell
Uppstart Malmö drivs som en stiftelse utan eget vinstintresse. Det dagliga arbetet sköts av
stiftelsens egen personal med ett antal affärsutvecklare på våra kontor i centrala Malmö.
Uppstart Malmö består dessutom också av ett femtontal välmeriterade investerare som är
beredda att gå in med totalt 30 miljoner kronor samt ett antal fristående rådgivare. Utöver
detta samarbetar stiftelsen med ett tjugotal företag och organisationer som på olika sätt
bidrar till verksamheten.

Vårt mål
Uppstart Malmös övergripande målsättning är att fler personer ska få ett jobb samtidigt som vi på olika sätt stödjer mindre företag så de kan växa uthålligt och med lönsamhet. Hittills har våra verksamheter och de bolag vi samarbetar med bidragit till att 1000 personer fått nya jobb i Malmöregionen. Det är inte bara till glädje för företagen och för de  som får jobb. Det blir också en insats som gynnar Malmö i ett större perspektiv.

Våra verksamheter
Idag driver vi tre verksamheter som på olika sätt understödjer varandra och bidrar till fler personer i arbete.

logo.png

 

 

 

Uppsok Logo B1


gm_logo_black

Ver peliculas online